doz bilgisi ne demek?

 1. Hastalara uygulanacak ilaç miktarları, uygulama yolları ve doz aralıklarını inceleyen farmakoloji alt dalı, pozoloji.
 2. (la)Posologia

doz bölüntüsü

 1. Işınım dozunun bir zaman dilimi içinde, iki ya da daha çok parçaya bölünerek uygulanması.
 2. (en)Dose fractionation.
 3. (fr)Fractionnement de dose

doz aşımı

 1. İlaçları gereğinden fazla alındığında gerçekleşen durum.
 2. (en)Overdosage.
 3. (en)Overdose.

bilgi

 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
 4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
 5. Bilim.
 6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 7. Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 8. Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 9. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
 10. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doz bölüntüsüdoz aşımıdoz ayarlamadoz debimetresidoz debiölçeridozdoz derecesidoz derecesi ölçeridoz eşdeğer debisidoz eşdeğer sınırıdodo a bunkdo a dancedo a disservicedo a double takebilgisi dışındabilgisi olmakbilgisi olmamakbilgisizbilgisizlikbilgisizlikten değeri bilinmeyen iyi şeybilgisayarbilgisayar adıbilgisayar adlarıbilgisayar adresibilgisayar ağıbilgibilgi ağıbilgi akış hızıbilgi akış hızı birimibilgi akışı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın