var olan şey ne demek?

 1. (en)Being

being

 1. Varlık, olma, varoluş; yaradılış, yapı
 2. Oluş, varoluş, mevcudiyet
 3. Varlık
 4. Var olan şey
 5. Insan, beser

var olan

 1. (en)In being, existent, existing, substantial.

var olanlar

 1. (en)Exists

olan

 1. Olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
 2. (en)Pron. one.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

var olanvar olanlarvar olvar olmavar olma nedenivarvar durumvar etmekvar evi kerem evi, yok evi verem evivar gücüylevar gücüyle çalışmakvar kuvvetiylevavava design maneuvering speedva regulationvaad etmekolanolan bitenolan olduolana aykırı koşullu önermeolanakolanak irdelemesiolanak sağlamakolanak tanımakolanak verenolanak vermekolaola kiolabildiğinceolabildiğince çabukolabildiğince faydalanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın