var gücüyle çalışmak ne demek?

 1. (en)Pull out all the stops.

var

 1. Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı.
 2. Sahiplik bildiren olumlu isim cümleleri kuran bir söz
 3. Elde bulunan her şey
 4. (en)Existent.
 5. (en)Present.
 6. (en)Available.
 7. (en)There is.
 8. (en)There are.
 9. (en)To have.
 10. (en)Belongings.

var durum

 1. Yürürlükteki anlaşmalara göre olması gereken ya da öteden beri süregelen durum.
 2. (en)Status quo.
 3. (al)Status quo
 4. (fr)Statu quo

gücü

 1. Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.
 2. (en)Consuming power.
 3. (en)Hearness.
 4. (en)Leaf.
 5. (en)Reed.
 6. (en)Weaving reed.

çalışmak

 1. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak.
 2. Herhangi bir iş üzerinde olmak.
 3. İşi veya görevi olmak, bulunmak
 4. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.
 5. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak
 6. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek
 7. (en)Aim, aim at.
 8. (en)Work.
 9. (en)Catch.
 10. (en)Study.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

varvar durumvar etmekvar evi kerem evi, yok evi verem evivar gücüylevar kuvvetiylevar olvar olanvar olan şeyvar olanlarvavava design maneuvering speedva regulationvaad etmekgücügücü aşangücü bir olangücü dahilindegücü gücüne
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın