vakti olmak ne demek?

 1. (en)Have time.

have

 1. Kabul etmek
 2. Göz yummak, aldatmak
 3. Dolandırmak
 4. Zorunda olmak, bulunmak
 5. Haiz olmak
 6. Malik olmak
 7. Buyurmak
 8. Anlamak, bilmek
 9. İzin vermek
 10. Doğurmak

vakti olmamak

 1. (en)Be pressed for time.

vakti gelmek

 1. Ölmek üzere olmak, ölümü yaklaşmak.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vakti olmamakvakti gelmekvakti hoş geçirmekvaktindevaktinde tedbir almavaktinden evvel doğmuşvaktinden evvel yetişmişvaktinden öncevaktinden önce doğmuş çocukvaktinden önce olanvakt i mevziıvakt i nücumıvakt i nücumı i vasatıvakt i şems i vasatıvakt i şemsiyyeolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın