vakti olmamak ne demek?

  1. (en)Be pressed for time.

vakti olmak

  1. (en)Have time.

vakti gelmek

  1. Ölmek üzere olmak, ölümü yaklaşmak.

olmamak

  1. O şeyden hoşlanmamak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vakti olmakvakti gelmekvakti hoş geçirmekvaktindevaktinde tedbir almavaktinden evvel doğmuşvaktinden evvel yetişmişvaktinden öncevaktinden önce doğmuş çocukvaktinden önce olanvakt i mevziıvakt i nücumıvakt i nücumı i vasatıvakt i şems i vasatıvakt i şemsiyyeolmamakolmamasını dilemekolmamışolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın