uzağı göremeyen ne demek?

  1. (en)Shortsighted, nearsighted, myopic.

uzağı gören

  1. (en)Long-sighted.

uzağı görmek

  1. Ileride ne olacağını kestirmek.

göremeyen

  1. (en)Blinkered.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uzağı görenuzağı görmekuzağı iyi görenuzağındalık haliuzağauzağa koymakuzauza devimuza duyumuzadevimuzadıkça uzamakgöremeyengörememekgöregöre davranmakgöre hareket etmekgöre hiçbir şeygöre önemsiz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın