görememek ne demek?

 1. (en)Loose sight of.

loose

 1. İffet sahibi olmayan
 2. Gevşek, sıkı ve bağlı olmayan, başıboş
 3. Dağınık, ayrı ayrı, seyrek, sıkışık olmayan
 4. Ahlakça serbest, hafifmeşrep
 5. Şüpheli, müphem
 6. Yumuşak (öksürük)
 7. İshal olmuş, kabız değil
 8. Gevşetmek, çözmek, açmak
 9. Salıvermek, hapisten çıkarmak
 10. Serbest bırakmak, azat etmek

göremeyen

 1. (en)Blinkered.

göre

 1. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince
 2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran
 3. (en)According to.
 4. (en)In respect of.
 5. (en)Accordingly.
 6. (en)With respect to.
 7. (en)In accordance with.
 8. (en)For all.
 9. (en)Pursuant.
 10. (en)In pursuant of.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göremeyengöregöre davranmakgöre hareket etmekgöre hiçbir şeygöre önemsiz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın