ulumu mütearefe ne demek?

  1. Herkesin bildiği ve tanınmış olan ilimler. (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u müteârefe)

ulumu aliye

  1. (Alet. den) Alet ilimleri. (Gramer, sarf, nahiv, belagat ve mantık gibi.)(Ulum-u medarisin tedennisine ve mecrayı tabiiden çevrilmesine bir sebeb-i mühim budur: Ulum-u aliye $ maksud-u bizzat sırasına geçtiğinden, ulum-u aliye $ mühmel kaldığı gibi, libas-ı mana hükmünde olan ibare-i Arabiyenin halli, ezhanı zaptederek, asıl maksud olan ilim ise tebei kalmakla beraber ibareleri bir derece mebzul olan ve silsile-i tahsile resmen geçen kitaplar; evkat, efkarı kendine hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir. R.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u âliye)

ulumu bedihiyyat

  1. Delil ve isbatına lüzum görülmeyip kolaylıkla bilinen ilimler. (Bak: Kaziye-i bedihiyye) (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u bedihiyyât)

mütearefe

  1. Hakikat olduğu apaçık belli olan. İsbata ihtiyacı olmayan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ulumu aliyeulumu bedihiyyatulumu bediiyeulumu hafiyeulumu islamiyeulumu kevniyeulumu nakliyeulumu nazariyeulumu siyasiyeulumu şettaulumulum i içtimaiyeulum i sahihaulumauluma sesleriyle dolumütearefemütearefmütearızmütearifmütearifemüteabbidmüteabbidanemüteabbidınmüteabbismüteabbisane
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın