ulumu hafiye ne demek?

 1. Gizli ilimler. Ancak veraset-i Nübüvvet muhakkiklerince veya bir kısım hakikatların esrarına vakıf alimlerce bilinen ilimler.(İlm-i Cifrin mühim bir düsturu ve ulum-u hafiyyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiyye-i Kur'aniyyenin mühim bir miftahı tevafuktur. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u hafiye)

ulumu aliye

 1. (Alet. den) Alet ilimleri. (Gramer, sarf, nahiv, belagat ve mantık gibi.)(Ulum-u medarisin tedennisine ve mecrayı tabiiden çevrilmesine bir sebeb-i mühim budur: Ulum-u aliye $ maksud-u bizzat sırasına geçtiğinden, ulum-u aliye $ mühmel kaldığı gibi, libas-ı mana hükmünde olan ibare-i Arabiyenin halli, ezhanı zaptederek, asıl maksud olan ilim ise tebei kalmakla beraber ibareleri bir derece mebzul olan ve silsile-i tahsile resmen geçen kitaplar; evkat, efkarı kendine hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir. R.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u âliye)

ulumu bedihiyyat

 1. Delil ve isbatına lüzum görülmeyip kolaylıkla bilinen ilimler. (Bak: Kaziye-i bedihiyye) (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u bedihiyyât)

hafiye

 1. Özel soruşturmalarla edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse, dedektif.
 2. (C.: Havafi) İnsan bedeninde gizli olan can. (Osmanlıca'da yazılışı: hafiye (hâfiyye))
 3. Saklı ve gizli şeyleri araştıran.
 4. (en)Detective.
 5. (en)Investigator.
 6. (en)Gumshoe.
 7. (en)Nightingale.
 8. (en)Noser.
 9. (en)Smeller.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ulumu aliyeulumu bedihiyyatulumu bediiyeulumu islamiyeulumu kevniyeulumu mütearefeulumu nakliyeulumu nazariyeulumu siyasiyeulumu şettaulumulum i içtimaiyeulum i sahihaulumauluma sesleriyle doluhafiyehafiyelikhafiyelik etmekhafiyelik yapmakhafiyenhafiyhafihafi celsehafi temsilhafidhafidehafhafahafafışhafagahhafair
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın