ulumu nazariye ne demek?

  1. Yalnız görüş halinde kalmış, tatbikata konulmamış ilimler, teoriler. (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u nazariye)

ulumu nakliye

  1. Hadis, tefsir, fıkıh gibi ve mukaddes kitaplardan nakil olunan ve rivayet üzerine kurulmuş olan ilimler. (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u nakliye)

ulumu aliye

  1. (Alet. den) Alet ilimleri. (Gramer, sarf, nahiv, belagat ve mantık gibi.)(Ulum-u medarisin tedennisine ve mecrayı tabiiden çevrilmesine bir sebeb-i mühim budur: Ulum-u aliye $ maksud-u bizzat sırasına geçtiğinden, ulum-u aliye $ mühmel kaldığı gibi, libas-ı mana hükmünde olan ibare-i Arabiyenin halli, ezhanı zaptederek, asıl maksud olan ilim ise tebei kalmakla beraber ibareleri bir derece mebzul olan ve silsile-i tahsile resmen geçen kitaplar; evkat, efkarı kendine hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir. R.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u âliye)

nazariye

  1. Kuram, teori
  2. Bk. kuram
  3. (en)Theoretics, theory.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ulumu nakliyeulumu aliyeulumu bedihiyyatulumu bediiyeulumu hafiyeulumu islamiyeulumu kevniyeulumu mütearefeulumu siyasiyeulumu şettaulumulum i içtimaiyeulum i sahihaulumauluma sesleriyle dolunazariyenazariyecinazariyatnazariyatçınazariyyatnazarinazari skala teşkilinazaritenazarnazar boncuğunazar çövdürmeknazar değdirmeknazar değmeknazadnazafetnazahnazaifnazair
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın