ulumu bedihiyyat ne demek?

  1. Delil ve isbatına lüzum görülmeyip kolaylıkla bilinen ilimler. (Bak: Kaziye-i bedihiyye) (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u bedihiyyât)

ulumu bediiye

  1. (Bak: İlm-i bedi') (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u bediiye)

ulumu aliye

  1. (Alet. den) Alet ilimleri. (Gramer, sarf, nahiv, belagat ve mantık gibi.)(Ulum-u medarisin tedennisine ve mecrayı tabiiden çevrilmesine bir sebeb-i mühim budur: Ulum-u aliye $ maksud-u bizzat sırasına geçtiğinden, ulum-u aliye $ mühmel kaldığı gibi, libas-ı mana hükmünde olan ibare-i Arabiyenin halli, ezhanı zaptederek, asıl maksud olan ilim ise tebei kalmakla beraber ibareleri bir derece mebzul olan ve silsile-i tahsile resmen geçen kitaplar; evkat, efkarı kendine hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir. R.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: ulum-u âliye)

bedihiyyat

  1. (Bedihi. C.) Delil ve isbatına lüzum olmayan sarih ve açık şeyler.(Mister Karlayl yine diyor: "En evvel kulak verilecek sözlerin en layıkı Muhammedin (A.S.M.) sözüdür. Çünkü: Hakiki söz onun sözleridir." Hem yine diyor ki: "Eğer hakikat-ı İslamiyede şüphe etsen, bedihiyat ve zaruriyat-ı kat'iyyede iştibah edersin. Çünki, en bedihi ve zaruri bir hakikat ise İslamiyettir."İşte bu meşhur feylesof, İslamiyet hakkında bu şehadetini eserinde müteferrik yerde yazmış. H.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ulumu bediiyeulumu aliyeulumu hafiyeulumu islamiyeulumu kevniyeulumu mütearefeulumu nakliyeulumu nazariyeulumu siyasiyeulumu şettaulumulum i içtimaiyeulum i sahihaulumauluma sesleriyle dolubedihiyyatbedihiyyetbedihibedihbedihebedihegubedihı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın