toplumsal söylen ne demek?

 1. Aile, akraba, komşu, savaş, barış, Tanrı, melek, şeytan, öteki dünya ve daha birçok oluşumları içeren söylen türü. bk. söylen. krş. doğa söyleni, yaşam söyleni, işbilimsel söylen.
 2. (en)Social myth.
 3. (fr)Mythe social

toplumsal sözleşme kuramı

 1. Toplum yaşamının, devletin ve tüzenin, toplum üyeleri arasında yapılmış bir sözleşmenin sonucu olduğunu ileri süren; Hobbes, Spinoza, Rousseau gibi filozof-larca ortaya atılmış kuram.
 2. (en)Theory of social contrat.
 3. (fr)Théorie de contrat social

toplumsal sağılma

 1. Bir toplumda belli yaş, uzmanlık, eğitim düzeyi kümelerindeki bireylerin başka ülkelere göç etmeleri sonucu toplumsal kurumların etkinlik yitimine uğraması olayı. bkz. beyin göçü.
 2. (en)Social depletion.
 3. (fr)Déplétion sociale

söylen

 1. Evrende daha önce varolduğu sanılan canlı ve cansız, tüm çevresini ilgilendiren olayların kaynak, neden ve özelliklerini, çoğunlukla Tanrısal görünümler içinde açıklayan anlatı türü. bk.söylenbilim, doğasöyleni, yaşamsöyleni, toplumsalsöylen, karşılaştırmalısöylenbilim. krş.söylence, öykünce, öykü, öykülem.
 2. (en)Myth.
 3. (fr)Mythe

Türetilmiş Kelimeler (bis)

toplumsal sözleşme kuramıtoplumsal sağılmatoplumsal sınıf düzenitoplumsal sınıflartoplumsal sınıfları oluşturmaktoplumsal sınıflaşmatoplumsaltoplumsal ağtoplumsal akışkanlıktoplumsal aktarmatoplumsal alantoplumsal alışkanlıktoplumsal araştırmatoplumsal artıktoplumsal aşamalanmatoplumsal aşılamatoplumtoplum baskısıtoplum bilgileritoplum bilgileri odasıtoplum bilimcisöylensöylen örgesisöylenbilimsöylenbilim okulusöylenbilimcisöylencesöylencebilimsöylenceleşmeksöylenceselsöylendiğine göresöylesöyle bir ugrasöylemsöylem cümlesisöylem söz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın