söylen örgesi ne demek?

 1. Söylenlere konu olan olayları oluşturan öğelerden her biri. bk. imgesel örge. krş. toplumsal örge.
 2. (en)Mythic motif.
 3. (fr)Motif mythique

söylen

 1. Evrende daha önce varolduğu sanılan canlı ve cansız, tüm çevresini ilgilendiren olayların kaynak, neden ve özelliklerini, çoğunlukla Tanrısal görünümler içinde açıklayan anlatı türü. bk.söylenbilim, doğasöyleni, yaşamsöyleni, toplumsalsöylen, karşılaştırmalısöylenbilim. krş.söylence, öykünce, öykü, öykülem.
 2. (en)Myth.
 3. (fr)Mythe

söylenbilim

 1. Söylenleri, geçmişin birçok değişikliklerle çağımıza ulaşan halkbilim belgeleri olarak gören, kendine özgü yöntemler yardımıyla söylenlerdeki gerçek olay ve kişileri saptamaya çalışan araştırıcıların kurdukları bilim dalı. bk. söylen,söylenbilim okulu, tarihselsöylenbilim, karşılaştırmalısöylenbilim.
 2. (en)Mythology.
 3. (fr)Mythologie

örge

 1. Ülker yıldızı.
 2. Motif.
 3. Yazında ve sanatta sık sık yinelenen, temayı vurgulayıcı öğe ya da süs.
 4. (en)Yüksek yer, şahika, doruk.
 5. (fr)Motif

Türetilmiş Kelimeler (bis)

söylensöylenbilimsöylenbilim okulusöylenbilimcisöylencesöylencebilimsöylenceleşmeksöylenceselsöylendiğine göresöylenebilirsöylesöyle bir ugrasöylemsöylem cümlesisöylem sözörgeörgenörgen eksikliği karmaşasıörgencikörgencilikörörcinördekördek balığıördek dişi ördek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın