söylenbilim ne demek?

  1. Söylenleri, geçmişin birçok değişikliklerle çağımıza ulaşan halkbilim belgeleri olarak gören, kendine özgü yöntemler yardımıyla söylenlerdeki gerçek olay ve kişileri saptamaya çalışan araştırıcıların kurdukları bilim dalı. bk. söylen,söylenbilim okulu, tarihselsöylenbilim, karşılaştırmalısöylenbilim.
  2. (en)Mythology.
  3. (fr)Mythologie

söylenbilim okulu

  1. Söylenlere dayanarak tarihsel, toplumsal ve kültürel birçok sorunu çözümleyebileceklerine inanan bilim adamlarının oluşturdukları okul. bk. söylen, karşılaştırmalı söylenbilim, tarihsel söylenbilim.
  2. (en)Mythological school.
  3. (fr)École mythologique

söylenbilimci

  1. İnceleme alanı söylen olan bilim adamı. bk. söylen.
  2. (en)Mythologist.
  3. (fr)Mythologue, mythologiste

Türetilmiş Kelimeler (bis)

söylenbilim okulusöylenbilimcisöylensöylen örgesisöylence
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın