söylen ne demek?

  1. Evrende daha önce varolduğu sanılan canlı ve cansız, tüm çevresini ilgilendiren olayların kaynak, neden ve özelliklerini, çoğunlukla Tanrısal görünümler içinde açıklayan anlatı türü. bk.söylenbilim, doğasöyleni, yaşamsöyleni, toplumsalsöylen, karşılaştırmalısöylenbilim. krş.söylence, öykünce, öykü, öykülem.
  2. (en)Myth.
  3. (fr)Mythe

söylen örgesi

  1. Söylenlere konu olan olayları oluşturan öğelerden her biri. bk. imgesel örge. krş. toplumsal örge.
  2. (en)Mythic motif.
  3. (fr)Motif mythique

söylenbilim

  1. Söylenleri, geçmişin birçok değişikliklerle çağımıza ulaşan halkbilim belgeleri olarak gören, kendine özgü yöntemler yardımıyla söylenlerdeki gerçek olay ve kişileri saptamaya çalışan araştırıcıların kurdukları bilim dalı. bk. söylen,söylenbilim okulu, tarihselsöylenbilim, karşılaştırmalısöylenbilim.
  2. (en)Mythology.
  3. (fr)Mythologie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

söylen örgesisöylenbilimsöylenbilim okulusöylenbilimcisöylencesöylencebilimsöylenceleşmeksöylenceselsöylendiğine göresöylenebilirsöylesöyle bir ugrasöylemsöylem cümlesisöylem söz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın