ton ağacı ne demek?

  1. Yapımında kullanıldığı çalgı aletine öz yankısal yeterlilik sağlayabilecek ve bu nedenle çalgı yapımında geleneksel olarak kullanılan ağaç türlerinin genel adı.
  2. (en)Tonewood.

ton ağımı

  1. Bir kelimenin sonundaki hecenin öncekilerden daha yüksek söylenmesi.
  2. (al)Aufton

ton ardı

  1. Tonlu heceden sonra gelen ( hece ).
  2. (fr)Posttonique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ton ağımıton ardıton ayarıton balığıton değeritonton düğmesiton düşümüton farkıton farkları çok olantoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın