takım ne demek?

 1. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman.
 2. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk.
 3. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup.
 4. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü

  Kadın kahve takımlarını alıp çıktı.

  N. Cumalı
 5. Sigara ağızlığı.
 6. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk
 7. Benzer, gibi

  ... bu takım düşünceler arasında, dün sütçüye verilen paranın üstünün eksik geldiğini de hatırlıyor.

  M. Ş. Esendal
 8. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri

  Bu binayı merkez taburundan bir takım bekleyecek.

  Ö. Seyfettin
 9. Bir televizyon yayınını, özellikle dışarıda canlı yayını gerçekleştiren en ufak uygulamanlar topluluğu.
 10. Bir film çeviriminde görüntüleri saptama, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en ufak uygulamanlar topluluğu. TV
 11. Canlıların sınıflandırmasında kullanılan, aile ve sınıf arasında bulunan, yakın benzerlik gösteren organizmaların oluşturduğu taksonomik
 12. Bk. ayaktoputakımı.
 13. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan, familya ve sınıf arasında bulunan, yakın benzerlik gösteren organizmaların meydana getirdiği taksonomik birlik, ordo.
 14. (en)Set.
 15. (en)Unit, film unit (crew), crew, team,.
 16. (en)Unit, crew, team.
 17. (en)Suit.
 18. (en)Suite.
 19. (en)Team.
 20. (en)Group.
 21. (en)Clique.
 22. (en)Gear.
 23. (en)Fitment.
 24. (en)Band.
 25. (en)Battery.
 26. (en)Brigade.
 27. (en)Bunch.
 28. (en)Covey.
 29. (en)Gang.
 30. (en)Outfit.
 31. (en)Posse.
 32. (en)Squad.
 33. (en)Tackle.
 34. (en)Tribe.
 35. (en)Ensemble.
 36. (en)Parcel.
 37. (en)Platoon.
 38. (en)Pool.
 39. (en)Range.
 40. (en)Togs.
 41. (en)Troop.
 42. (en)Unit.
 43. (en)Layout.
 44. (en)Train.
 45. (en)Band or bunch of people.
 46. (en)Set of things.
 47. (en)Crew.
 48. (en)Series.
 49. (en)Party.
 50. (en)Tool.
 51. (en)Fixture.
 52. (en)System.
 53. (en)Implement.
 54. (en)Assembly.
 55. (en)Instrument.
 56. (en)Aggregate.
 57. (en)Device.
 58. (al)Aufnahmegruppe, Filmgruppe, Aufnahmestab, Stab, Personengruppe,
 59. (al)Aufnahmegruppe, Aufnahmestab, Stab, Team
 60. (fr)Équipe, personnel, "team"
 61. (la)Ordo

takım altı

 1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan takımdan daha küçük gruplar için kullanılan terim. Takımla aile arasında bir kategori, subordo.
 2. (en)Suborder.

takım arkadaşı

 1. (en)Teammate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

takım altıtakım arkadaşıtakım boşluğutakım çalışmasıtakım çantasıtakım çeliğitakım değiştirmetakım değiştirme ayıtakım değiştirme uyuşmazlık kurulutakım elbisetakıtakı muallatakıcıtakılan kancatakılan kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın