sanayii maneviye ne demek?

  1. Bk. fikir yanaçları
  2. Mana delaletiyle olan san'at. (Teşbih ve istiare gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: sanayi-i maneviye)

fikir yanaçları

  1. (Söz sanatı terimi) Yapı yanaçları ve mecazlar dışında olmak üzere, fikirleri alışılmış olan tarzda değil, değişik yollarla anlatma tarzları. (bk. Anıştırma, Beklenmezlik, Benzetme, Bırakım, Bocalama, Canlılaştırma, Dilekleme, Dileme, Dolaylama, Haykırı, İlişmezlik, Karşıtlama, Kesiş, Kerteleme, Kümeleme, Obartma, Onarma, Ortaksama, Önceleme, Sağ sözlü bitim, Sayıp dökme, Soru, Sorulu önceleme, Söyleştirme, Tersineleme, Tumturak, Yeğinseme, Yönenme).
  2. (fr)Figures de pensée

sanayii edebiye

  1. Bk. yanaçlar

sanayii lafziye

  1. Bk. kelime yanaçları
  2. Söz ile, lafızla yapılan san'at şekilleri. (Cinas, tenasüb ve tezad gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: sanayi-i lafziye)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sanayii edebiyesanayii lafziyesanayii nefisesanayisanayi atığısanayi bakımındansanayi bankasısanayi bitkisisanaysanayı odasısanasana düşmezsana taşla vurana sen aşlasana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğütsana yakışıyormaneviyatmaneviyat bozulmasımaneviyatçımaneviyatı bozulmamaneviyatı bozulmakmanevimanevi acı ile dökülen gözyaşlarımanevi anlam vermekmanevi babamanevi bağmanevımanevı ilimlermanevı kültürmanemane and tail dystrophymaneagemaneaterManech koyunu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın