sanayii lafziye ne demek?

  1. Bk. kelime yanaçları
  2. Söz ile, lafızla yapılan san'at şekilleri. (Cinas, tenasüb ve tezad gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: sanayi-i lafziye)

kelime yanaçları

  1. (Söz sanatı terimi) Mecazları ve yapı yanaçlarını içine alan yanaç türleri.
  2. (fr)Figures de mots

sanayii edebiye

  1. Bk. yanaçlar

sanayii maneviye

  1. Bk. fikir yanaçları
  2. Mana delaletiyle olan san'at. (Teşbih ve istiare gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: sanayi-i maneviye)

lafziye

  1. Sözde ve yazıda görülen ve çok defa tasannua kaçan kelime süsleri.
  2. Bk. boşsözcülük

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sanayii edebiyesanayii maneviyesanayii nefisesanayisanayi atığısanayi bakımındansanayi bankasısanayi bitkisisanaysanayı odasısanasana düşmezsana taşla vurana sen aşlasana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğütsana yakışıyorlafziyelafzilafzlafzalafzai celallafzanlafzenlaflaf açmaklaf ağzında kalmaklaf altında kalmamaklaf anlamaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın