sanayii edebiye ne demek?

  1. Bk. yanaçlar

yanaçlar

  1. (Söz sanatı terimi) Bir fikri daha canlı ve renkli anlatmak için alışılmış yollardan saparak kelimelerin diziminde veya anlamında yapılan değişiklikler. (bk. Yapıyanaçları ve kelimeyanaçları).
  2. (fr)Figures

sanayii lafziye

  1. Bk. kelime yanaçları
  2. Söz ile, lafızla yapılan san'at şekilleri. (Cinas, tenasüb ve tezad gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: sanayi-i lafziye)

sanayii maneviye

  1. Bk. fikir yanaçları
  2. Mana delaletiyle olan san'at. (Teşbih ve istiare gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: sanayi-i maneviye)

ebiye

  1. İmtina edici, çekinen kadın.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sanayii lafziyesanayii maneviyesanayii nefisesanayisanayi atığısanayi bakımındansanayi bankasısanayi bitkisisanaysanayı odasısanasana düşmezsana taşla vurana sen aşlasana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğütsana yakışıyoredebiyatedebiyat alemiedebiyat bilgisine sahipedebiyat bilimiedebiyat çevreleriedebiedebi çalismaedebi değeri olmayanedebi diledebi edepsizden öğrenedebedebaliedebamuzedebe aykırıedebe aykırı hareket
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın