manevı kültür ne demek?

 1. Bk. tinsel kültür

tinsel kültür

 1. Bir kültürdeki değerlerin, inançların, dinsel, büyüsel, gizemsel törenlerin, efsanelerin, geleneklerin, törelerin, bilgilerin, becerilerin, kuralların vb. tümü.
 2. (en)Nonmaterial culture.
 3. (fr)Culture spirituelle

manevı

 1. (Ma'nevi) Manaya ait. Maddi olmayan. Mücerred. Ruhani. (Osmanlıca'da yazılışı: manevî)

manevı ilimler

 1. Bk. tinsel bilimler

kültür

 1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü
 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
 4. Bireyin kazandığı bilgi.
 5. Tarım.
 6. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.
 7. Kültür
 8. Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi yerinde yetiştirilmesi.
 9. Laboratuvar ortamında mikroorganizmaların uygun besi yerlerinde çoğaltılması işlemi.
 10. Uygun ortamda çoğaltılmış hücreler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

manevımanevı ilimlermanevimanevi acı ile dökülen gözyaşlarımanevi anlam vermekmanemane and tail dystrophymaneagemaneaterManech koyunumanman about townman adasıman aliveman alive!kültürkültür akımıkültür alanıkültür balıkçılığıkültür basamağıkültür bitkilerikültür bitkisikültür boşluğukültür buyonukültür çağları kuramıkültkültekültekkültiginkültivar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın