manevı ilimler ne demek?

  1. Bk. tinsel bilimler

tinsel bilimler

  1. Kültür bilimleri ya da insan bilimleri. Karşıt kavramı: doğa bilimleri. // İnsanın tarihsel, kültürel ve toplumsal dünyası ile ilgili bilimleri içine alır. İnsan tininin yaratmalarını (düşünce tarihi); sanat, din, devlet, iktisat, hukuk vb. gibi kültür kuruluşlarını araştıran bilimler. Buna göre: Felsefe, tarih, filoloji, toplumbilim, dinbilim, ahlâk felsefesi, sanat felsefesi,tinsel bilimlere girerler. Ruhbilim, doğabilimleri iletinsel bilimlerin arasında sayılıyor günümüzde.tinsel bilimlerin önemlerine eğilerek, onları bilinçli olarak, özel bir yöntemle inceleme işi 19. yüzyılın ortalarında başlamıştır.
  2. (en)Moral sciences.
  3. (fr)Sciences morales

manevı kültür

  1. Bk. tinsel kültür

manevı

  1. (Ma'nevi) Manaya ait. Maddi olmayan. Mücerred. Ruhani. (Osmanlıca'da yazılışı: manevî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

manevı kültürmanevımanevimanevi acı ile dökülen gözyaşlarımanevi anlam vermekmanemane and tail dystrophymaneagemaneaterManech koyunumanman about townman adasıman aliveman alive!ilimliilimilim adamıilim diliilim felsefesiilim irfaniliili binek otomobiliili ev soymakiliailiac
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın