demir ne demek?

 1. Bu elementten yapılmış

  Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular.

  P. Safa
 2. Bazı nesnelerin demirden yapılmış parçası.
 3. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
 4. Güçlü, kuvvetli, sert

  O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu.

  S. F. Abasıyanık
 5. Çapa (II).
 6. İnsan veya hayvan memesi.
 7. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
 8. Simgesi Fe , atom numarası 26, atom kütlesi 55,85 g, e.n. 1535
 9. Bazı minerallerde, hemen hemen her çeşit toprakta ve mineralli sularda bulunan atom numarası 26, atom ağırlığı 55, 847, sembolü Fe olan bir metal element. Hemoglobin, miyoglobin, sitokrom, peroksidaz, katalaz gibi bazı hemoproteinlerin temel kısmını oluşturur. Esas işlevi oksijenin hemoglobin içinde dokulara ve hücresel oksidasyon mekanizmalarına taşınmasıdır.
 10. Sağlamlık, dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı çoğu halk inanmalarında ve büyüsel işlemlerde kullanılan maden.
 11. dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden
 12. Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden.
 13. (en)Irony.
 14. (en)Ferrous.
 15. (en)Ferruginous.
 16. (en)Anchor.
 17. (en)Cleat.
 18. (en)Ferr-.
 19. (en)Made of iron.
 20. (en)Base metal goods.
 21. (en)Iron.
 22. (fr)Fer

bu

 1. Koku
 2. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.
 3. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.
 4. Bk. bromourasil
 5. (en)Present.
 6. (en)This.
 7. (en)Quod.
 8. (en)Such.
 9. (en)That alters matters.
 10. (en)Abbreviation for bushels.

demir ağacı

 1. İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina).
 2. Demir ağacıgiller (Casuarinaceae) familyasından 30 m kadar boylanabilen, yapraklarını dökmeyen, odunu çok sert bir ağaç.
 3. (en)Australian oak, beefwood, she oak.
 4. (fr)Casuarine, filào, bois de fer, bois de flao
 5. (la)Casuarina equisetifolia

demir ağacıgiller

 1. Yaprakları dairesel dizilişli, erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı olan, demir ağacı (Casuarina equisetifolia) türü Batı ve Güney Anadolu'da yetişen, odunu sert olan ve süs eşyası yapımında kullanılan, çok yıllık bitkiler.
 2. (la)Casuarinaceae

Türetilmiş Kelimeler (bis)

demir ağacıdemir ağacıgillerdemir alaşımıdemir aletdemir almakdemir amonyum sulfatdemir asetatdemir atmademir atma noktasidemir atma yeridemidemi boy kağıtdemi civanıdemi mondedemi pension
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın