karşılaştırma derecesi ne demek?

 1. Daha, çok, fazla, ziyade vb. kelimelerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi.
 2. Daha, çok, fazla, ziyade gibi sözcüklerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi: Ondan daha güzel çocuk görmedim; Daha uygun fiyat bulunmaz; Ali'den daha çalışkan öğrenci yok; Bu iş senden fazla beni üzüyor; Oğlundan ziyade kızını düşünür vb.
 3. (en)Comparative.
 4. (en)Degree of comparison.
 5. (fr)Comparatif

karşılaştırma denetimi

 1. (en)Comparator check.

karşılaştırma deneyi

 1. (en)Benchmark test.

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karşılaştırma denetimikarşılaştırma deneyikarşılaştırmakarşılaştırma bağlaçlarıkarşılaştırma ekikarşılaştırma elektrotukarşılaştırma halkbilimcisikarşılaştırma konusu belgekarşılaştırma köprüsükarşılaştırma sıfatıkarşılaştırkarşılaştırarak okumakkarşılaştırıcıkarşılaştırılabilirkarşılaştırılabilirlikderecesini düşürmekderecesizderecederece almakderece derecederece derece artanderece derece değişenderecatderecatı kurbiyederecatı şemsiyederedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın