deniz algı ne demek?

 1. Kurutulmuş şekli %1,6-3,3 azot, %1-2 fosfor pentaoksit, %15-20 potasyum oksit içeren bir gübre olan, alkali ve iyot kaynağı, Pasifik ve Atlantik kıyılarındaki büyük kahverengi deniz yosunları.
 2. (en)Kelp.
 3. (fr)Varech

deniz alabalığı

 1. Kemikli balıklardan, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, en çok uzunluğu 120 cm kadar olabilen, üç ekotipi bulunan bir alt tür, deniz alası.
 2. (en)Sea trout.
 3. (la)Salmo trutta labrax

deniz alası

 1. (Salma trutta): Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından (bk.) blr balık türü. Denizde yaşar ve tatlı sulara göç eder. Kuzey denizlerinde bulunur.
 2. Deniz alabalığı.
 3. (en)Black Sea trout.
 4. (al)Schwarzmeerforelle
 5. (fr)Truite de la mer Noir
 6. (la)Salmo trutta labrax

algı

 1. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.
 2. Kazanç, alacak.
 3. Rüşvet.
 4. Vergi.
 5. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık.
 6. Belleğin katkıları ve bir duyusal izlenimle ortaya çıkan, karmaşık, nesnel bilinç içeriği. Özellikle görsel algılar, dışımızdaki varlığın, şeylerin, nesnelerin biçim ve durumları konusundaki betimlemelerimizin yapısına girer.
 7. Psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi
 8. Anlayış, kavrayış.
 9. (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, manalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yahut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afaki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir yorumudur.
 10. (en)Sense.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deniz alabalığıdeniz alasıdeniz alçalmasıdeniz altıdeniz altı alıcısıdeniz adamıdeniz akıntılarıdeniz akıntısıdenizdeniz altı kanyonudenideniabledenialdenial of service dos attackdenial of the holocaustalgıalgı alanıalgı bıçağıalgı bozukluğualgı dayanağıalgı hızıalgı merkezialgı süresialgıağzıalgıcılıkalgalg algealg bilimialg çiçeklenmesialg iflası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın