sığır ayağı ne demek?

  1. (en)Neat's foot.

sığır babesiozisi

  1. Babesia bigemina, B. bovis, B. divergens, B. major gibi türlerin neden olduğu Boophilus, Rhipicephalus, Haemaphysalis, Ixodes, Dermacentor ve Boophilus cinsine bağlı kenelerle taşınan, hayvanlarda akut dönemde yüksek ateş, anemi, hemoglobinüri, sarılık, dalakta büyüme gibi semptomlar oluşturan protozoer hastalık, Teksas ateşi, Teksas sığır ateşi.
  2. (en)Bovine babesiosis.

sığır balıkçılı

  1. Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, 51 cm kadar uzunlukta, genellikle çayırlarda otlayan sığırlar arasında dolaşan, diğer balıkçıllarla koloni hâlinde kuluçkaya yatan, Anadolu'nun güney kesimlerinde yaşayan yerli ve göçmen bir tür. Öküz balıkçılı.
  2. (en)Cattle egret.
  3. (fr)Héron garde boefs
  4. (la)Bubulcus ibis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sığır babesiozisisığır balıkçılısığır besisisığır bifteğisığır bitisığırsığır budusığır budunun dış tarafısığır butusığır büvelek sineğisığınsığınacak yersığınaksığınan kimsesığınanlar eğitimiayağı alışmakayağı almakayağı bağlıayağı cıvıkayağı çabukayağı çarıklıayağı çekmekayağı dolaşmakayağı düşmekayağı düze basmakayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmazayağa düşmekayağa eğik cepheayağa fırlamakayağa geçirilen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın