sığır bifteği ne demek?

  1. (en)Hamburger steak, hamburger, hamburg steak.

sığır biti

  1. 3 mm. boyunda olup, konakçı gövdenin tüylü bölgelerine yerleşen ve sığırlarımızda çok sık rastlanan sokucu bit.
  2. (en)Cattle louse.
  3. (al)Rinderlaus
  4. (fr)Pou du boeuf
  5. (la)Haematopinus eurysternus

sığır babesiozisi

  1. Babesia bigemina, B. bovis, B. divergens, B. major gibi türlerin neden olduğu Boophilus, Rhipicephalus, Haemaphysalis, Ixodes, Dermacentor ve Boophilus cinsine bağlı kenelerle taşınan, hayvanlarda akut dönemde yüksek ateş, anemi, hemoglobinüri, sarılık, dalakta büyüme gibi semptomlar oluşturan protozoer hastalık, Teksas ateşi, Teksas sığır ateşi.
  2. (en)Bovine babesiosis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sığır bitisığır babesiozisisığır balıkçılısığır besisisığır budusığırsığır ayağısığır budunun dış tarafısığır butusığır büvelek sineğisığınsığınacak yersığınaksığınan kimsesığınanlar eğitimibiftekbiftek fırında patatesbiftek kızarmış patatesbiftek kızarmış patates ile rica ediyorum.biftek püre patates
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın