ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz ne demek?

 1. Insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.

ayağa düşmek

 1. 1) ilgisiz ve yetkisiz kimseler karışmak; 2) artık her yerde bulunabilir olmak: Bu ürünler ayağa düştü.

ayağa eğik cephe

 1. Ellerin, ayaklardan daha yüksek bir düzeyde dayalı bulunduğu eğik cephe duruşu.
 2. (en)High front support.
 3. (fr)Chute oblique

taş

 1. Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde.
 2. Bu maddeden yapılmış, bu maddeden oluşmuş.
 3. Bazı yerlerde ve işlerde kullanılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme
 4. Yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme
 5. Mücevherlerde kullanılan yüksek değerli cevher.
 6. Dama, domino vb. oyunlarda kullanılan metal, kemik, plastik veya tahta parçalardan her biri.
 7. Bazı organların içinde, özellikle idrar kesesi vb.nde oluşan, türlü biçim ve hacimdeki katı madde.
 8. Bazı kütlelerden kopan veya koparılan parça.
 9. Bkz. kayaç.
 10. Kimyasal veya fiziksel özellikleri değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan, sert ve katı madde.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayağa düşmekayağa eğik cepheayağa fırlamakayağa geçirilenayağa kaldırmakayağa kalkabilmekayağa kalkacak kadar iyileşmişayağa kalkınayağa kalkmakayağa kalkmışayaaya aitaya inisaya kemeriaya sofyadeğmedeğme açısıdeğme başkalaşımıdeğme erkilideğme katalizi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın