sığır biti ne demek?

  1. 3 mm. boyunda olup, konakçı gövdenin tüylü bölgelerine yerleşen ve sığırlarımızda çok sık rastlanan sokucu bit.
  2. (en)Cattle louse.
  3. (al)Rinderlaus
  4. (fr)Pou du boeuf
  5. (la)Haematopinus eurysternus

sığır bifteği

  1. (en)Hamburger steak, hamburger, hamburg steak.

sığır babesiozisi

  1. Babesia bigemina, B. bovis, B. divergens, B. major gibi türlerin neden olduğu Boophilus, Rhipicephalus, Haemaphysalis, Ixodes, Dermacentor ve Boophilus cinsine bağlı kenelerle taşınan, hayvanlarda akut dönemde yüksek ateş, anemi, hemoglobinüri, sarılık, dalakta büyüme gibi semptomlar oluşturan protozoer hastalık, Teksas ateşi, Teksas sığır ateşi.
  2. (en)Bovine babesiosis.

biti

  1. Bk. ferman, berat.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sığır bifteğisığır babesiozisisığır balıkçılısığır besisisığır budusığır ayağısığırsığır budunun dış tarafısığır butusığır büvelek sineğisığınsığınacak yersığınaksığınan kimsesığınanlar eğitimibitibiti kanlamakbiti kanlanmakbitigenbitikbitikçibitiklikbitimbitim gevşemesibitim imibitbit akarıbit allocationbit atamabit ayrıntıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın