ret bölgesi ne demek?

 1. İstatistiksel değerlendirmeyi yapabilmek için yargılanan H0'ın reddi veya kısaca sıfır varsayımının reddedilmesine neden olan alan.
 2. Bk. geri çevirme bölgesi
 3. (en)Rejection region.

geri çevirme bölgesi

 1. Bk. dönüşül bölge.
 2. (en)Rejection region.

ret

 1. Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
 2. Aile bireylerinden birinin sorumluluğunu üstünden atma, varlığını tanımama, aileden saymama.
 3. (Rita' - Rütu') Yemek, içmek. Bolluk içinde dilediğini yiyip içmek.
 4. (en)Of flax, hemp, or jute, so as to promote loosening of the fibers form the woody tissue.
 5. (en)Disowning.
 6. (en)Declaring sth to be untrue.
 7. (en)Disclaimer.
 8. (en)Dismission.
 9. (en)Disproof.
 10. (en)Exclusion.

ret cevabı

 1. (en)Refusal

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

retret cevabıret çizgisiret oyuret sayısıretailretail businessretail creditretail dealerretail dealingrere actre affirmationre arrangere arrangedbölgeselbölgesel anatomibölgesel anestezibölgesel azgelişmebölgesel başkalaşımbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimiböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın