re affirmation ne demek?

 1. Teyit

teyit

 1. Doğrulama, doğruluğunu onaylama.
 2. (en)Testification.
 3. (en)Confirmation.
 4. (en)Strengthening.
 5. (en)Corroboration.
 6. (en)Affirmation.
 7. (en)Acknowledgement.
 8. (en)Seconding.
 9. (en)Affirmance.
 10. (en)Re affirmation.

re

 1. Türk alfabesinin yirmi birinci harfinin adı, okunuşu.
 2. Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses.
 3. Renyum elementinin simgesi.
 4. Lâtince tekrar anlamına gelen ön ek.
 5. Restriksiyon enzimi.
 6. (en)Syllable applied in solmization to the second tone of the diatonic scale of C; in the American system, to the second tone of any diatonic scale.
 7. (en)The syllable naming the second note of any major scale in solmization.
 8. (en)Abr Regarding, about.
 9. (en)Code Reenlistment code.
 10. (en)Renewable Energy.

re act

 1. Tekrar oynamak

affirmation

 1. Tasvip, tasdik
 2. Müspet ifade
 3. Yemin yerine geçen söz.
 4. Doğrulama, onay, yemin yerine geçen söz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rere actre arrangere arrangedre buildre collectre collect oneselfre countre createre dyerr 17 bakteriyofajır dr e z i s t i fr faktörüaffirmationaffirmativ senteceaffirmativeaffirmative actionaffirmative covenantaffirmableaffirmablyaffirmance
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın