reaction tepki ne demek?

 1. Reaksiyon

reaksiyon

 1. Tepki
 2. Tepkime.
 3. Bk. tepkileşim
 4. Bk. tepkime
 5. Yanıt
 6. Tepki, tepkime, herhangi bir olaya karşı tepki, cevap.
 7. Aksülamel
 8. (en)Reaction.
 9. (en)Reaction tepki.
 10. (en)Tepkime.

reaction tepkime

 1. Teamül

reaction time

 1. Tepkime zamanı
 2. Tepkime süresi
 3. Reaksiyon zamanı

tepki

 1. Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
 2. Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan söz veya davranış
 3. Yorum, karşılık verme.
 4. Herhangi bir uyarıya karşı gösterilen tepki, reaksiyon.
 5. Organizmanın bir etki (uyaran, uyarıcı) karşısında gösterdiği herhangi bir zihinsel ya da duygusal davranım.
 6. (en)Reaction.
 7. (en)Answer.
 8. (en)Countercheck.
 9. (en)Reagent.
 10. (en)Rebound.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reaction tepkimereaction timereaction turbinereaction affinityreaction enginereaction formationreaction intermediatereaction mechanismreactionreaction reaksiyonreaction setreaction shotreactingreacting dosereactreact againstreactancereactanttepkitepki anolojisitepki bobinitepki çekimitepki dolaşımıtepki dozutepki eğrisitepki fonksiyonutepki geliştirmetepki genellemesitepketepke kemeritepke ketlenmesitepke zinciritepkebilim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın