tepke ketlenmesi ne demek?

  1. Bir tepke ya da tepkinin tümünün ya da bir parçasının, başka bir tepke ya da tepkinin harekete geçirilmesi yüzünden engellenmesi.

tepke

  1. Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, yansı, refleks.
  2. Bkz. yansı
  3. Dıştan gelen bir uyarım sonucunda doğan ve devinim, salgı gibi tepkilere yol açan istenç dışı sinir etkinliği.
  4. (en)Reflex.

tepke kemeri

  1. Uyarılan almaç bir sinirle, uyaranı, aracı sinir yoluyle etkileyici sinire aktaran kemer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tepketepke kemeritepke zinciritepkebilimtepkentepatepaltepetepe açısıtepe aşağıketlemeketleme sargısıketleme vurumuketlemekketleyici gizilgüç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın