reaction affinity ne demek?

 1. ilgi

reaction

 1. Karşı kuvvet, tepme
 2. Karşı koyma, tepkime
 3. Mukabele, karşılık, aksi tesir
 4. İrtica, gericilik
 5. Geri tepme alerji
 6. Tepki
 7. Bkz. reaksiyon
 8. İlacın hasta üzerinde aksi tesiri

reaction engine

 1. Reaksiyon motoru

affinity

 1. Birleşme eğilimi
 2. Nikahtan hasıl olan akrabalık
 3. İlişki, benzeşme
 4. Çekicilik, ilgi
 5. Eğilim, meyil, eğinim
 6. Çekme
 7. Alaka, ilgi, cazibe
 8. Dünürlük, hısımlık
 9. Benzerlik, yakınlık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reactionreaction enginereaction formationreaction intermediatereaction mechanismreaction reaksiyonreaction setreaction shotreaction tepkireaction tepkimereactingreacting dosereactreact againstreactancereactantaffinityaffinity cardaffinity chromatographyaffinity constantaffinity groupaffinity indexaffinity to dyesaffinity useraffiniteaffinite kromatografisiaffinite sabitiaffinalaffinal auntaffinated sugaraffination sugaraffine
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın