tepkebilim ne demek?

  1. Bütün davranışların tepkeler, tepke zincirleri ve özellikle koşullu tepkeler yoluyle açıklanıp yorumlanabileceğini savunan görüş.

tepke

  1. Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, yansı, refleks.
  2. Bkz. yansı
  3. Dıştan gelen bir uyarım sonucunda doğan ve devinim, salgı gibi tepkilere yol açan istenç dışı sinir etkinliği.
  4. (en)Reflex.

tepke kemeri

  1. Uyarılan almaç bir sinirle, uyaranı, aracı sinir yoluyle etkileyici sinire aktaran kemer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tepketepke kemeritepke ketlenmesitepke zinciritepken
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın