reaction formation ne demek?

 1. Karşıt tepki

karşıt

 1. Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.
 2. Birbirlerinin biçimsel (çelişik) olarak değil, içerikçe karşısına konmuş (kavramlar). (Ör. Ak-kara, doğru-yanlışkarşıt kavramlardır; oysa ak'ın çelişiği ak-olmayan'dır.)
 3. Öznesi ve yüklemi aynı olan, ama biri olumlu öteki olumsuz olan iki tümel önermenin birbiri karşısındaki durumu. (Ör. "Bütün insanlar ölümlüdür." "Hiç bir insan ölümlü değildir." Olumsuzluk yüklemin içinde de dile getirilebilir: "Bütün insanlar ölümsüzdür." gibi.)
 4. (en)Contradictory.
 5. (en)Adverse.
 6. (en)Reciprocal.
 7. (en)Antipathetic.
 8. (en)Antipathetical.
 9. (en)Antithetic.
 10. (en)Antithetical.

reaction

 1. Karşı kuvvet, tepme
 2. Karşı koyma, tepkime
 3. Mukabele, karşılık, aksi tesir
 4. İrtica, gericilik
 5. Geri tepme alerji
 6. Tepki
 7. Bkz. reaksiyon
 8. İlacın hasta üzerinde aksi tesiri

reaction affinity

 1. ilgi

formation

 1. Bkz. formasyon
 2. Şekil verme, düzenleme
 3. Tertip
 4. Oluş, teşekkül
 5. Birlik
 6. Düzen
 7. Oluşum.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reactionreaction affinityreaction enginereaction intermediatereaction mechanismreaction reaksiyonreaction setreaction shotreaction tepkireaction tepkimereactingreacting dosereactreact againstreactancereactantformationformation expensesformation of pyramidformation of social classesformation rulesformatioformatio reticularisformatformat allformat area groupformat atmakformat axisformaforma başlıkforma halindeforma klavuzuforma sokmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın