tepki genellemesi ne demek?

 1. Denek hayvanı belirli bir uyaran karşısında belirli bir tepkiyi göstermeyi öğrendikten sonra, aynı uyaranın benzeri tepkileri de ortaya çıkarabildiği ilkesi.

tepki

 1. Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
 2. Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan söz veya davranış
 3. Yorum, karşılık verme.
 4. Herhangi bir uyarıya karşı gösterilen tepki, reaksiyon.
 5. Organizmanın bir etki (uyaran, uyarıcı) karşısında gösterdiği herhangi bir zihinsel ya da duygusal davranım.
 6. (en)Reaction.
 7. (en)Answer.
 8. (en)Countercheck.
 9. (en)Reagent.
 10. (en)Rebound.

tepki anolojisi

 1. Organizma yeni durumlara benzerliklerine göre tepkide bulunur.ilk defa karşılaştığı bir uyarıcıya daha önce benzeri durumda verdiği ve öğrendiği tepkiyi gösterir.

genelleme

 1. Genellemek işi.
 2. Zihnin genel düşünceler yapması işlemi veya özelden genele geçiş, tamim.
 3. Bir işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası veya kuram.
 4. Zihnin birtakım gözlem ya da örneklere dayanarak genel düşüncelere ulaşması ya da özelden genele geçişi.
 5. Organizmanın bir uyaran karşısında genel bir tepki göstermesi.
 6. (en)Generalization.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tepkitepki anolojisitepki bobinitepki çekimitepki dolaşımıtepki dozutepki eğrisitepki fonksiyonutepki geliştirmetepki gizilgücütepketepke kemeritepke ketlenmesitepke zinciritepkebilimgenellemegenelleme yapmakgenellemekgenellememekgenelle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın