pasaklı bir halde ne demek?

 1. (en)Slatternly.

pasaklı

 1. Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen (kimse), çapaçul.
 2. (en)Slovenly.
 3. (en)Sloppy.
 4. (en)Untidy.
 5. (en)Dowdy.
 6. (en)Dowdyish.
 7. (en)Draggled.
 8. (en)Frowzy.
 9. (en)Messy.
 10. (en)Ratty.

pasaklı kadın

 1. (en)Slut.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

hal

 1. Bir şeyin içinde bulunduğu şartları veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet
 2. Davranış, tutum, tavır
 3. Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman
 4. Güç, kuvvet, takat.
 5. Kötü durum, sıkıntı, dert.
 6. Durum.
 7. Çözme, çözülme.
 8. Eritme.
 9. Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma.
 10. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pasaklıpasaklı kadınpasaklı olmakpasaklı tippasaklı tonpasaklılıkpasakpasak içinde olmakpasakagliapasapasa bezipasadenapasajbirbir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın