oturma bölgesi ne demek?

 1. Bir kentin düzentasarında öncelikle konutların yerleştirilmesine ayrılan, orta ve ağır işleyim kuruluşlarının ve üretimliklerin açılması hiç olurlanmayan ya da belli ölçünlere uymaları koşuluyla çok sınırlı biçimde olurlanan bölge.
 2. (en)Residential area.
 3. (fr)Zone résidentielle, zone d'habitation

oturma belgesi

 1. Bazı ülkelerde çalışan veya ticaret yapan kimselere verilen oturma izni belgesi.
 2. (en)Residence permit.

oturma bildirgesi

 1. Bir mahalleye ya da yerleşim yerine yeni taşınmış bir kimsenin, o birimin yönetiminden sorumlu olan kuruluşa, yeni taşındığını, ikamet ettiği adresi ve kimliğini bildirmek üzere vermek zorunda olduğu belge.
 2. İkamet beyannamesi.
 3. (en)Declaration of residence

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

oturma belgesioturma bildirgesioturma bildirimioturmaoturma alanioturma duvarıoturma eylemioturma eylemi yapmakoturma grevioturma grubuoturoturacağı yeri ayarlamakoturacakoturacak yeroturacak yer sağlamabölgeselbölgesel anatomibölgesel anestezibölgesel azgelişmebölgesel başkalaşımbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimiböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın