oran kavramı ne demek?

 1. (en)Sense of proportion.

sense

 1. Anlamak, duyarlı olmak
 2. Duyu, his
 3. Sezmek, farkında olmak
 4. Hissetmek, algılamak

oran kanunu

 1. bir bütünün parçalarının, bütün ile olan ölçü münasebetleri. sanat eserlerinin, estetik bakımından oran’ın isteklerine cevap verecek şekilde olması gerekir. oran için daima bir birim almak esas olmuştur. buna küçük ölçü anlamında ldt.'de “modulus” denmiştir. antikitede oran kanunu, sütun ölçüsünün tesbitinde esas olmuştur.ölçü, sütunun alt kısmının çapıdır. bu “modulus” ya da fr. “module”e göre, bir sütunun, çapının kaç misli. sütun aralıklarının kaç misli olacağı tespit edilirdi. bu suretle onun her çağda başka başka olduğunu görüyoruz.oran kanunlarının her çağın mimari, heykel ve resim ölçülerinde önemli olduğunu görüyoruz. örneğin yunanistan’da heykellerin birimi başa göre tesbit edilirdi. bu birimlerin tesbit edilmesi üzerinde, yunan sanatında polyk uğraştığını görüyoruz, oran ile rönesansta alberti ve leonordo’nun uğraştığını, -zamanımızda da bu o ya da proportion dediğimiz hususla- corboussier’in uğraştığına tanık oluyoruz. osmanlı klasik mimarisinde de oran üzerinde mimar sinan tarafından çalışmalar yapılmıştır. yunanistanda da altın kesit ve sütunlu tapınaklar bu alanda yapılmış olan çalışmalardır.

oran kestirici

 1. (Kuramsal istatistik) İki değişkenin oranını içeren kestirici.
 2. (en)Ratio estimator.

kavram

 1. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
 2. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon.
 3. Karın zarı, periton.
 4. Tutam, avuç dolusu.
 5. Hlk. Sığır gövde etinde, kavram bölgesi kaslarından yapılan, dikdörtgen biçiminde, 1.0-1.5 kg ağırlığında pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.
 6. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım.
 7. Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce.
 8. Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge.
 9. Kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.
 10. (en)Concept, notion.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

oran kanunuoran kestiricioranoran bilgisioran birimioran değiştiroran dışıoran testiorana göreorancaoraorachoracheoracıkoracıktakavramkavram alanıkavram çekirdeğikavram karmaşasıkavram koordinasyonukavrakavraçkavrak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın