sense ne demek?

  1. Duyu, his
  2. Sezmek, farkında olmak
  3. Hissetmek, algılamak
  4. Anlamak, duyarlı olmak

sense deception

  1. Duyu yanılgısı

sense for business

  1. İşin hissedilmesi, paranın anlaşılması

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sense deceptionsense for businesssense impressionsense manasense of a wordsense of beautysense of belongingsense of controlsense of directionsense of dutysensatesensationsensation ihsassensation ofsensation of thirst
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın