kavram koordinasyonu ne demek?

 1. (en)Concept coordination.

concept

 1. Kavram, mefhum
 2. Tasavvur, hayal etme
 3. Telakki
 4. Anlayış
 5. Fikir, görüş

kavram

 1. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
 2. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon.
 3. Karın zarı, periton.
 4. Tutam, avuç dolusu.
 5. Hlk. Sığır gövde etinde, kavram bölgesi kaslarından yapılan, dikdörtgen biçiminde, 1.0-1.5 kg ağırlığında pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.
 6. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım.
 7. Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce.
 8. Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge.
 9. Kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.
 10. (en)Concept, notion.

kavram alanı

 1. Bk. anlam alanı, dil alanı.

koordinasyon

 1. Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen sağlama, eş güdüm.
 2. Bkz. eşgüdüm
 3. Biyolojik sistemlerde uyumlu bir sonuç elde etmek üzere uygun bir iş birliği hâlinde çalışma. Kan hareketlerindeki düzenleştirme gibi.
 4. Uyum içinde cereyan eden hareket
 5. (en)Co-ordination.
 6. (en)Coordination.
 7. (en)Coordination eşgüdüm.
 8. (en)Posdcorb : planning , organising , staff.
 9. (fr)Coordination
 10. (la)Co: birlikte; ordinatus: düzenlenmiş

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kavramkavram alanıkavram çekirdeğikavram karmaşasıkavram örneksemesikavram yaratmakkavramakavrama ağırşağıkavrama ağırşak yayıkavrama ayaklığıkavrakavraçkavrakkavkav çakmak kutusukav gibikav mantarıkavakoordinasyonkoordinasyon alıştırmalarıkoordinasyon başarısızlığıkoordinasyon bileşiğikoordinasyon kimyası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın