kavram ne demek?

 1. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon

  Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır.

  H. Taner

  Girift bir konudur bu, en başta yeni şiir kavramı ile karıştırılır.

  M. C. Anday
 2. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon.
 3. Karın zarı, periton.
 4. Tutam, avuç dolusu.
 5. Hlk. Sığır gövde etinde, kavram bölgesi kaslarından yapılan, dikdörtgen biçiminde, 1.0-1.5 kg ağırlığında pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.
 6. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım.
 7. Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce.
 8. Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge.
 9. Kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.
 10. (en)Concept, notion.
 11. (en)Concept.
 12. (en)Notion.
 13. (en)Conception.
 14. (en)Fancy.
 15. (en)Purport.
 16. (en)Purview.
 17. (en)Senses.

kavram alanı

 1. Bk. anlam alanı, dil alanı.

kavram çekirdeği

 1. Kelimenin ifade ettiği ilk ve asıl anlam. Meselâ baş, ayak, kaş, kol, boğaz, göz gibi organ adları değişik kavramları karşılayacak biçimde genişlediklerinden, bu kelimelerin temel anlamları yani kavram çekirdekleri organ adı olmalıdır. bk. temel anlam, asıl anlam, sözlük anlamı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kavram alanıkavram çekirdeğikavram karmaşasıkavram koordinasyonukavram örneksemesikavram yaratmakkavramakavrama ağırşağıkavrama ağırşak yayıkavrama ayaklığıkavrakavraçkavrakkavkav çakmak kutusukav gibikav mantarıkava
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın