oran kanunu ne demek?

  1. bir bütünün parçalarının, bütün ile olan ölçü münasebetleri. sanat eserlerinin, estetik bakımından oran’ın isteklerine cevap verecek şekilde olması gerekir. oran için daima bir birim almak esas olmuştur. buna küçük ölçü anlamında ldt.'de “modulus” denmiştir. antikitede oran kanunu, sütun ölçüsünün tesbitinde esas olmuştur.ölçü, sütunun alt kısmının çapıdır. bu “modulus” ya da fr. “module”e göre, bir sütunun, çapının kaç misli. sütun aralıklarının kaç misli olacağı tespit edilirdi. bu suretle onun her çağda başka başka olduğunu görüyoruz.oran kanunlarının her çağın mimari, heykel ve resim ölçülerinde önemli olduğunu görüyoruz. örneğin yunanistan’da heykellerin birimi başa göre tesbit edilirdi. bu birimlerin tesbit edilmesi üzerinde, yunan sanatında polyk uğraştığını görüyoruz, oran ile rönesansta alberti ve leonordo’nun uğraştığını, -zamanımızda da bu o ya da proportion dediğimiz hususla- corboussier’in uğraştığına tanık oluyoruz. osmanlı klasik mimarisinde de oran üzerinde mimar sinan tarafından çalışmalar yapılmıştır. yunanistanda da altın kesit ve sütunlu tapınaklar bu alanda yapılmış olan çalışmalardır.

oran kavramı

  1. (en)Sense of proportion.

oran kestirici

  1. (Kuramsal istatistik) İki değişkenin oranını içeren kestirici.
  2. (en)Ratio estimator.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

oran kavramıoran kestiricioran bilgisioran birimioran değiştiroran dışıoranoran testiorana göreorancaoraorachoracheoracıkoracıktakanunu askerıkanunu çiğnemekanunu dehakanunu esasıkanunu evvel, kanunu sanikanunu kadimkanunuesasikanunuevvelkanunun ihlalikanunun lafzıkanunkanun adamıkanun adamikanun boşluğukanun dışı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın