on ikide bir ne demek?

 1. (en)Twelfth

twelfth

 1. On ikinci
 2. On ikide bir
 3. Onikinci, onikide bir

on iki

 1. (en)Twelve

on iki ilim

 1. Osmanlı döneminde medreselerde okutulan arapça dersleri: nahv, sarf, arûz, kâfiye, lügat, garaz, inşâ, hatt, beyân, meânî, muhâdara, iştikâk

iki

 1. Birden sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 2, II rakamlarının adı.
 3. Birden bir artık
 4. (en)Breath Iki refers more to the physical act of respiration, while kokyu signifies the deeper cosmological aspects of breathing.
 5. (en)Breath The physical act of respiration Also will power.
 6. (en)Dual.
 7. (en)Dyad.
 8. (en)Twain.
 9. (en)Couple.
 10. (en)Brace.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

on ikion iki ilimon iki katon iki sütunluon iki telli cennet kuşuonon a charge of murderon a daily basison a full stomachon a givenon a given dayon a knife edgeon a large scaleon a lineon a major scaleoo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmakikide birikide birdeikideğerliikideğerlilikikideğişken çözümlemesiikidenetimli deneyikiiki açık modeliiki açılıiki addan oluşan soyadıiki adım
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın