on iki ilim ne demek?

 1. Osmanlı döneminde medreselerde okutulan arapça dersleri: nahv, sarf, arûz, kâfiye, lügat, garaz, inşâ, hatt, beyân, meânî, muhâdara, iştikâk

on iki kat

 1. (en)Twelvefold

on iki sütunlu

 1. (Mimarlık) (Yun. dôdeka = 12; stulos = sütun) Önyüzünde on iki sütun bulunan Yunan tapınağı.

iki

 1. Birden sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 2, II rakamlarının adı.
 3. Birden bir artık
 4. (en)Breath Iki refers more to the physical act of respiration, while kokyu signifies the deeper cosmological aspects of breathing.
 5. (en)Breath The physical act of respiration Also will power.
 6. (en)Dual.
 7. (en)Dyad.
 8. (en)Twain.
 9. (en)Couple.
 10. (en)Brace.

ilim

 1. Bilim
 2. Ayrıntı, özellik, nitelik, hassasiyet.
 3. (Bak: İlm)
 4. Bk. bilim
 5. (en)Enlightenment.
 6. (en)Science.
 7. (en)Science bilim.
 8. (en)Acquirement.
 9. (en)Knowledge.
 10. (en)Learning.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

on iki katon iki sütunluon iki telli cennet kuşuon ikion ikide bironon a charge of murderon a daily basison a full stomachon a givenon a given dayon a knife edgeon a large scaleon a lineon a major scaleoo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmakikiiki açık modeliiki açılıiki addan oluşan soyadıiki adımiki adresiki ağızlı anahtariki ağızlı büyük kılıçiki ağızlı testereiki ağızlı vidaikikaika etmekikabikad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın