olabilirlik işlevi ne demek?

  1. (Kuramsal istatistik) (…)
  2. (en)Likelihood function.

olabilirlik islevi

  1. (en)Likeli function

olabilirlik katsayısı

  1. Bulunmuş bir ki-kare değerinin içerdiği bağıntı düzeyini saptamak ve bağıntısızlık durumunda sıfıra, tam bağıntı durumundaysa değişken seçeneklerinin sayısına göre bir üst sınıra eşit çıkan değer.
  2. (en)Coefficient of contingency.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olabilirlik isleviolabilirlik katsayısıolabilirlik oran sınamasıolabilirlik oranıolabilirlik oraniolabilirlikolabilirlik ölçümüolabilirişlevi belli olmayan aletişlevini yerine getirmekişlevini yitiren organişlevini yitirmeişlevişlev bozukluğuişlev değişkeniişlev değişmeziişlev itimiişleişleçişlekişlek caddeişlek ekiş acentasıiş açmakiş adamıiş adayı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın