olabilirlik ölçümü ne demek?

  1. Ki-kare ölçerinde iki değişken arasında gözlenen bağıntının ölçüsünü saptamak üzere başvurulan ve olabilirlik katsayısıyla dile getirilen ölçüm.
  2. (en)Measure of contingency.

olabilirlik

  1. Olasılık, ihtimal.
  2. (en)Possibility.
  3. (en)Liability.

olabilirlik islevi

  1. (en)Likeli function

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olabilirlikolabilirlik isleviolabilirlik işleviolabilirlik katsayısıolabilirlik oran sınamasıolabilirlik oranıolabilirlik oraniolabilirölçümü sıfır olan kümeölçümün ilk vuruşuölçümölçüm aletleriölçüm alt sınırıölçüm ayrımlarıölçüm bilgisiölçüölçü aletiölçü alınan çizgiölçü almakölçü balonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın