olabilirlik orani ne demek?

 1. (en)Likelihood ratio

likelihood

 1. Olası olma
 2. İhtimal, olasılık

olabilirlik oran sınaması

 1. (İstatistiksel sınamalar) İki olabilirlik işlevinin oranına dayalı bir sınama, anlamdaş olasılık oran sınaması.
 2. (en)Likelihood ratio test.

olabilirlik oranı

 1. Bir değiştirge uzayının alt uzayında elde edilen olabilirlik işlevinin en büyük değerinin, tüm uzay için elde edilen olabilirlik işlevinin en büyük değerine oranı.
 2. (en)Likelihood ratio.

oran

 1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
 2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
 3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
 4. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.
 5. İki niceliğin bölümü.
 6. İki niceliğin bölümü.
 7. İncelenen nüfusta belli bir sürede görülen iki olaydan birinci olay sayısının ikinci olay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
 8. Ölçü, nispet, derece.
 9. Tahmin.
 10. Ölçülü, hesaplı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olabilirlik oran sınamasıolabilirlik oranıolabilirlik isleviolabilirlik işleviolabilirlik katsayısıolabilirlikolabilirlik ölçümüolabiliroranoran bilgisioran birimioran değiştiroran dışıoraorachoracheoracıkoracıkta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın