nezaket gösterme ne demek?

 1. Davranışlarda nazik olma
 2. (en)Welcome

nezaket göstermek

 1. Davranışlarda nazik olmak

nezaket

 1. Edep, terbiye.
 2. Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik, zarafet.
 3. Bir iş veya durum için önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme.
 4. İncelik, kibarlık, saygılılık
 5. Terbiye, ehemmiyet.
 6. Kaba olmamak.
 7. (en)Attention.
 8. (en)Mannerliness.
 9. (en)Urbanity.
 10. (en)Delicacy.

gösterme

 1. Göstermek işi.
 2. Teşhir, sergileme.
 3. A adının, (…) yorumunda X nesnesinigösterme'si X nesnesinin a adının (…) yorumundaki kaplamı olması demektir.
 4. Bk. gösterim
 5. (en)Designation.
 6. (en)Display.
 7. (en)Exhibition.
 8. (en)Presentation.
 9. (en)Representation.
 10. (en)Showing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nezaket göstermeknezaketnezaket hududunezaket kesp etmeknezaket kurallarınezaket taslamaknezaket ziyaretinezaket ziyaretinde bulunmaknezakete önem vermeyişnezaketennezanezafetnezahatnezahattinnezahetgöstermegösterme adılıgösterme belirtecigösterme hakkıgösterme parmağıgösterme sıfatıgösterme tertibatigösterme ünlemlerigösterme zamirigösterme zarfıgöstergöster bana ölçerigösterdigöstereçgöstereç çözümlemesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın